അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Bray Catechism


When:
March 4, 2018 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-04T13:45:00+00:00
2018-03-04T15:15:00+00:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland