മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Bray Catechism


When:
May 6, 2018 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2018-05-06T13:45:00+01:00
2018-05-06T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland