കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

Bray Catechism


When:
August 5, 2018 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2018-08-05T13:45:00+01:00
2018-08-05T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland