നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Bray Malayalam Mass


When:
March 20, 2016 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2016-03-20T13:30:00+00:00
2016-03-20T14:30:00+00:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland