ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Bray Malayalam Mass


When:
April 16, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-16T13:30:00+01:00
2017-04-16T14:30:00+01:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland