എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Bray Malayalam Mass


When:
May 21, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-21T13:30:00+01:00
2017-05-21T14:30:00+01:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland