വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Bray Malayalam Mass


When:
November 19, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-19T13:30:00+00:00
2017-11-19T14:30:00+00:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland