കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

Bray Malayalam Mass


When:
February 18, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-18T13:30:00+00:00
2018-02-18T14:30:00+00:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland