മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Bray Malayalam Mass


When:
April 15, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-04-15T13:30:00+01:00
2018-04-15T14:30:00+01:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland