ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Bray Malayalam Mass


When:
June 17, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-17T13:30:00+01:00
2018-06-17T14:30:00+01:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland