ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Bray Malayalam Mass


When:
July 15, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-07-15T13:30:00+01:00
2018-07-15T14:30:00+01:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland