അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Bray Malayalam Mass


When:
November 18, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-11-18T13:30:00+00:00
2018-11-18T14:30:00+00:00
Where:
St.Fergal Church
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland