കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

Bray Malayalam Mass


When:
April 2, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-02T15:30:00+01:00
2017-04-02T16:30:00+01:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month