മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Bray Malayalam Mass


When:
April 2, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-02T15:30:00+01:00
2017-04-02T16:30:00+01:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month