ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Bray Malayalam Mass


When:
July 2, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-02T15:30:00+01:00
2017-07-02T16:30:00+01:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month