മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Bray Malayalam Mass


When:
August 6, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-06T15:30:00+01:00
2017-08-06T16:30:00+01:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month