കര്‍ത്താവ് അവളോട്‌ വലിയ കാരുന്ന്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട അയല്‍ക്കാരും ബന്ധുക്കളും അവളോടൊത്ത് സന്തോഷിച്ചു.(Luke :1 :58 )

Bray Malayalam Mass


When:
January 7, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-07T15:30:00+00:00
2018-01-07T16:30:00+00:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month