ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Bray Malayalam Mass


When:
March 4, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-04T15:30:00+00:00
2018-03-04T16:30:00+00:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month