നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Bray Malayalam Mass


When:
June 3, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-03T15:30:00+01:00
2018-06-03T16:30:00+01:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month