ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Bray Malayalam Mass


When:
June 3, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-03T15:30:00+01:00
2018-06-03T16:30:00+01:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month