വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Bray Malayalam Mass


When:
July 1, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-07-01T15:30:00+01:00
2018-07-01T16:30:00+01:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month