ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Inchicore Catechism


When:
April 9, 2017 @ 1:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-09T13:00:00+01:00
2017-04-09T15:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Rd
Inchicore, Dublin
Ireland