നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Inchicore Catechism


When:
May 14, 2017 @ 1:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-14T13:00:00+01:00
2017-05-14T15:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Rd
Inchicore, Dublin
Ireland