എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Inchicore Catechism


When:
September 10, 2017 @ 1:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-09-10T13:00:00+01:00
2017-09-10T15:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Rd
Inchicore, Dublin
Ireland