അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Inchicore Catechism


When:
January 14, 2018 @ 1:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-14T13:00:00+00:00
2018-01-14T15:30:00+00:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Rd
Inchicore, Dublin
Ireland