അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Inchicore Catechism


When:
May 13, 2018 @ 1:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-05-13T13:00:00+01:00
2018-05-13T15:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Rd
Inchicore, Dublin
Ireland