ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Inchicore Catechism


When:
July 8, 2018 @ 1:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-07-08T13:00:00+01:00
2018-07-08T15:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Rd
Inchicore, Dublin
Ireland