എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Inchicore Malayalam Mass


When:
February 25, 2018 @ 12:00 pm – 1:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-25T12:00:00+00:00
2018-02-25T13:00:00+00:00
Where:
Mary Immaculate Church
Our Lady of Lourdes Oblates Church
Oblate Church of Saint Mary Immaculate, Oblate Fathers, Tyrconnell Rd, Inchicore, Dublin 8
Ireland