ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Inchicore Malayalam Mass


When:
April 9, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-09T15:30:00+01:00
2017-04-09T16:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Road
Inchicore, Dublin
Ireland

Second Sunday of every month