മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Inchicore Malayalam Mass


When:
February 11, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-11T15:30:00+00:00
2018-02-11T16:30:00+00:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Road
Inchicore, Dublin
Ireland

Second Sunday of every month