അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Inchicore Malayalam Mass


When:
June 10, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-10T15:30:00+01:00
2018-06-10T16:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Road
Inchicore, Dublin
Ireland

Second Sunday of every month