കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

Inchicore Malayalam Mass


When:
June 10, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-10T15:30:00+01:00
2018-06-10T16:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Road
Inchicore, Dublin
Ireland

Second Sunday of every month