ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Inchicore Malayalam Mass


When:
August 12, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-08-12T15:30:00+01:00
2018-08-12T16:30:00+01:00
Where:
Mary Immaculate Church
8 Tyrconnell Road
Inchicore, Dublin
Ireland

Second Sunday of every month