എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Lucan Malayalam Mass


When:
July 9, 2017 @ 5:00 pm – 6:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-09T17:00:00+01:00
2017-07-09T18:00:00+01:00
Where:
Divine Mercy Church, Lucan
Lucan
Co. Dublin
Ireland