ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Lucan Malayalam Mass


When:
December 10, 2017 @ 5:00 pm – 6:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-10T17:00:00+00:00
2017-12-10T18:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church, Lucan
Lucan
Co. Dublin
Ireland