ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Lucan Malayalam Mass


When:
January 14, 2018 @ 5:00 pm – 6:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-14T17:00:00+00:00
2018-01-14T18:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church, Lucan
Lucan
Co. Dublin
Ireland