എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Lucan Malayalam Mass


When:
February 11, 2018 @ 5:00 pm – 6:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-11T17:00:00+00:00
2018-02-11T18:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church, Lucan
Lucan
Co. Dublin
Ireland