അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Lucan Malayalam Mass


When:
March 11, 2018 @ 5:00 pm – 6:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-11T17:00:00+00:00
2018-03-11T18:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church, Lucan
Lucan
Co. Dublin
Ireland