ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Lucan Malayalam Mass


When:
July 15, 2017 @ 10:00 am – 11:00 am Europe/Dublin Timezone
2017-07-15T10:00:00+01:00
2017-07-15T11:00:00+01:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland