അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Lucan Malayalam Mass


When:
August 19, 2017 @ 10:00 am – 11:00 am Europe/Dublin Timezone
2017-08-19T10:00:00+01:00
2017-08-19T11:00:00+01:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland