എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Lucan Malayalam Mass


When:
September 16, 2017 @ 10:00 am – 11:00 am Europe/Dublin Timezone
2017-09-16T10:00:00+01:00
2017-09-16T11:00:00+01:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland