ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Lucan Malayalam Mass


When:
December 16, 2017 @ 10:00 am – 11:00 am Europe/Dublin Timezone
2017-12-16T10:00:00+00:00
2017-12-16T11:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland