എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Lucan Malayalam Mass


When:
March 17, 2018 @ 10:00 am – 11:00 am Europe/Dublin Timezone
2018-03-17T10:00:00+00:00
2018-03-17T11:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland