ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Lucan Malayalam Mass


When:
April 21, 2018 @ 10:00 am – 11:00 am Europe/Dublin Timezone
2018-04-21T10:00:00+01:00
2018-04-21T11:00:00+01:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland