ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Lucan Malayalam Mass


When:
November 17, 2018 @ 10:00 am – 11:00 am Europe/Dublin Timezone
2018-11-17T10:00:00+00:00
2018-11-17T11:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland