അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Lucan Malayalam Mass


When:
April 2, 2017 @ 5:00 pm – 6:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-02T17:00:00+01:00
2017-04-02T18:00:00+01:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland

Every First Sunday of the month