ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Lucan Catechism


When:
August 19, 2017 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2017-08-19T09:00:00+01:00
2017-08-19T10:30:00+01:00