നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Lucan Catechism


When:
November 18, 2017 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2017-11-18T09:00:00+00:00
2017-11-18T10:30:00+00:00