അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Lucan Catechism


When:
December 16, 2017 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2017-12-16T09:00:00+00:00
2017-12-16T10:30:00+00:00