തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

Lucan Catechism


When:
February 17, 2018 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2018-02-17T09:00:00+00:00
2018-02-17T10:30:00+00:00