അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Lucan Catechism


When:
February 17, 2018 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2018-02-17T09:00:00+00:00
2018-02-17T10:30:00+00:00