നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Lucan Catechism


When:
March 17, 2018 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2018-03-17T09:00:00+00:00
2018-03-17T10:30:00+00:00