മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Lucan Catechism


When:
April 21, 2018 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2018-04-21T09:00:00+01:00
2018-04-21T10:30:00+01:00