എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Lucan Catechism


When:
April 21, 2018 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2018-04-21T09:00:00+01:00
2018-04-21T10:30:00+01:00