ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Lucan Catechism


When:
February 4, 2018 @ 2:00 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-04T14:00:00+00:00
2018-02-04T16:00:00+00:00
Where:
Divine Mercy Church
Lucan
Co. Dublin
Ireland